Mateřská škola - Černá v Pošumaví

   

 

 

 

jídelníčekjídelníček

 

pojď si hrát

 

Dětské zábavné okénko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 
                            

   

1. třída

U SLUNÍČKA

2. třída

U  BEZINKY

 

ZAHRADA

   

     V této třídě je zapsáno 15 dětí od 2 do 4 let. Plánované činnosti a hry pro nejmenší děti  zaměřujeme především na adaptaci dětí v novém prostředí. Klademe důraz na rozvoj dětí  v oblasti sebeobsluhy (hygiena, oblékání) a samostatnosti. Při každodenním setkávání děti seznamujeme s pravidly společného soužití ve třídě, zásadami slušného chování.

Režim dne

 6,15 - 8,30    scházení dětí (6,15 - 7, 45 ve 2. tř. U Bezinky), volné hry, individuální činnosti

 8,30 - 9,30    průběžná svačina, řízené aktivity, ranní cvičení (relaxační, dechová cvičení,

                       tělovýchovná chvilka)

 9,30 - 11,30   pobyt venku

11,30 - 12,15  odpolední odpočinek, postupné vstávání

14,15 - 16,15  svačina, volné hry, individuální práce s dětmi, postupné rozcházení dětí

                       (14,45 - 16,15 ve 2. tř. U Bezinky)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                           
 
   

© 2011 Bc.Nora Pajpachová