Mateřská škola - Černá v Pošumaví

   

 

 

 

jídelníčekjídelníček

 

pojď si hrát

 

Dětské zábavné okénko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 
                            

   

1. třída

U  SLUNÍČKA

2. třída

U  BEZINKY

 

ZAHRADA

   

     V této třídě je zapsáno 27 dětí od 3 do 6 let. Snažíme se dětem vštěpovat zásadu: „nečiň ostatním to, co nechceš, aby dělali tobě“ - vedeme je ke vzájemné komunikaci, schopnosti domluvit se mezi sebou, pomáhat si. Snažíme se podporovat vznik kamarádských vztahů, uplatnění se v kolektivu, získání sebedůvěry.

 

Režim dne

 6,15 8,30     scházení dětí, volné hry dětí, individuální péče

 8,30 – 9,45      průběžná svačina, řízené aktivity, ranní cvičení  (relaxační,

                         dechová cvičení, tělovýchovná chvilka)

 9,45 – 11,45    pobyt venku

11,45 – 12,30   oběd

12,30 – 14,15   odpolední odpočinek, postupné vstávání, starší děti klidové aktivity

                         (kreslení, stolní hry aj.)                                            

14,15 – 16,15   svačina, spontánní hry, rozcházení dětí

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                           
 
   

© 2011 Bc.Nora Pajpachová