Mateřská škola - Černá v Pošumaví

   

 

 

 

jídelníčekjídelníček

 

pojď si hrát

 

Dětské zábavné okénko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 
                            
                                           

 

 

 

                                                

  

Filosofií naší školy je:

„krůček za krůčkem“ promyšleně, s omezením současného nadměrného životního tempa, rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, vést děti k zájmu podílet se na společném dění ve škole, učit je vyjádřit svůj názor, rozhodovat se a být za svá rozhodnutí odpovědni  

„ruku v ruce“ společně, s vědomím, že tu nejsem sám, předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti, rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, uvědomovat si a přijímat rozdílnost kulturních komunit, učit děti poznávat takové hodnoty, které jim umožní začlenit se bezpečně do naší společnosti: rovnost všech lidí, soucítění, solidarita, ohled na druhé, důstojné vztahy, zdravý životní styl, ochrana životního prostředí

„cestou necestou“ překonávat překážky a nástrahy současného života, podporovat  všestranný tělesný rozvoj a zdraví dětí, motivovat je k aktivnímu poznávání, rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, kreativně tvořit, schopnost přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                           
 
   

© 2011 Bc.Nora Pajpachová