Mateřská škola Černá v Pošumaví (MŠ). Dvoutřídní mateřská škola Černá v Pošumaví je od roku 2003 sloučena se Základní školou Černá v Pošumaví. Zřizovat - Obecní úřad Černá v Pošumaví. Mateřská školka Černá v Pošumaví v novém kabátě! V Mateřské školce v Černé v Pošumaví bydlí Králíci z Klobouku. I pro letošní rok má Mateřská škola 2 třídy - Třída U Boba a Třída U Bobka. Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „S Bobem a Bobkem letem -naším krásným světem“. Zaměřuje se na zdravý životní styl, ekologickou výchovu a seznamuje děti se základy anglického jazyka.