Základní škola - Černá v Pošumaví

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Naše škola sídlí v původní kamenné budově z roku 1870. V průběhu let prošla několika rekonstrukcemi, při poslední z nich byla vyměněna okna, zbudována půdní vestavba, položena nová střecha a vyměněno topení. Součástí školy je také zahrada s altánkem.

 • V současné době škola funguje jako malotřídka se 2 třídami. Škola má všechny ročníky 1. stupně (1.-5. třídu). Třídy jsou tvořeny spojením různých ročníků, a to vzhledem k aktuálnímu počtu žáků. Počet žáků se pohybuje od 26 do 35. V roce 2013/2014 bude ve škole 32 žáků.

 • Do školy dojíždějí děti i ze spádových oblastí: Bližná, Muckov a 1 žák z Horní Plané.

 • Škola disponuje 3-mi třídami, 1 televizní místností a ředitelnou. V každé třídě je 6 počítačů s tiskárnou, v ředitelně kopírovací zařízení. Využíváme i moderní interaktivní tabule. Pro tělovýchovné aktivity je k dispozici školní tělocvična, zahrada a obecní hřiště nedaleko školy.

 • Ke škole náleží také školní družina, která je umístěna v budově školy (půdní vestavba), v areálu MŠ se nachází školní jídelna. Provoz družiny je ráno od 6:45 do 7:45 hodin, odpoledne 11:45 do 15:15 hodin. Přesun žáků mezi školou a družinou probíhá v doprovodu vychovatele ŠD či učitele ZŠ. Za služby školní družiny rodiče školné nehradí.

 • Ve škole pracují:

 • Mgr. Věra Daňová – ředitelka (vyučující 2. a 4. ročník)

 • Mgr. Michaela Rokosová – učitelka (vyučující 1., 3. a 5. ročník)

 • Šárka Pajpachová – učitelka (Inf, Vv, Tv, Pč-pracovní činnost), vychovatelka ŠD

 • Irena Koritarová – školnice

 • Výuka je vedena podle školního vzdělávacího programu „Škola pro všechny“ – pro děti bez rozdílu rasy, náboženského vyznání, rodinné situace a zdravotního či tělesného postižení.

 • V naší škole probíhá ve 3., 4. a 5. ročníku výuka anglického jazyka (Mgr. Michaela Rokosová).

 • Žáci mají možnost i bezplatného vyžití v zájmových kroužcích (sportovní, kroužek cizího jazyka, rybářský, počítačový a další).

 • Zřizovatelem školy je Obec Černá v Pošumaví. Škola je zapojena do výzvy EU peníze školám. V rámci projektu vznikla mimo jiné i sada učebních materiálů z oblasti využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve výuce. Více zde

Identifikační údaje:

Název: Základní škola a Mateřská škola Černá v Pošumaví

Adresa: Černá v Pošumaví 71, Černá v Pošumaví 382 23

Kontakt: tel. ZŠ:  380 744 214,

               tel. kuchyně: 380 731 809

               e-mail: skola@cernavposumavi.cz

  

 

 

 

 

Jídelníčekjídelníček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2011 Bc.Nora Pajpachová